ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

VODAFONE

Φορείς

H Vodafone είναι εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Εκτός από το εμπορικό τμήμα διαθέτει και τεχνικό τμήμα, που επιβλέπει όλη την υποδομή ώστε η παρεχόμενη υπηρεσία της τηλεπικοινωνίας νάναι απρόσκοπτη.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής μαθητεύουν δίπλα σε έμπειρους τεχνικούς και κατανοούν τη δομή λειτουργίας μιας τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε στο μάθημα Θέματα Τηλεπικοινωνιων είτε στο μάθημα Διάδοση Η/Μ Κυμάτων και Εφαρμογές. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Γενική Φυσική III.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής