ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

✔ Kenotom

✔ Olympia Electronics

✔ Prisma Electronics

✔ Ecomed

Φορείς

Οι παραπάνω φορείς εστιάζονται στην μελέτη και εφαρμογή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ψυφιακών συστημάτων.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής μαθητεύουν δίπλα σε έμπειρους ηλεκτρονικούς και είτε βοηθούν στην εκπαίδευση φοιτητών (στα πανεπιστημιακά τμήματα) είτε συμμετέχουν σε ερευνητικά project.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στο μάθημα της Ηλεκτρονικής.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής