ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

Πρακτική Άσκηση-Γενικά:

Η «Πρακτική Άσκηση», ΑΜΕ501, είναι μάθημα Γενικής Επιλογής, 7ου και 8ου εξαμήνου και παρέχει 4 ECTS. Μπορεί να επιλεγεί έως και το 12ο εξάμηνο σπουδών. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής ασκούνται σε φορείς όπως: εκπαίδευση, νοσοκομεία, οργανισμοί, βιομηχανίες, τηλεπικοινωνίες, εταιρείες, ινστιτούτα ερευνών, αεροδρόμια και, γενικά, όπου υπάρχει δυνατότητα εμπλουτισμού των γνώσεων τους σε θέματα φυσικής, αλλά και προοπτική μελλοντικής επαγγελματικής αποκατάστασης.

Η εκπαίδευσή τους διαρκεί δύο μήνες πλήρους απασχόλησης και ακολουθούν τις οδηγίες των εποπτών / υπευθύνων των φορέων υποδοχής. Αξιολογούνται και βαθμολογούνται με κριτήρια την όλη λειτουργική παρουσία τους στον φορέα υποδοχής - άσκησης.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής