ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

Φροντιστήρια

Φορείς

Τα φροντιστήρια προετοιμάζουν τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου στην προσπάθεια τους να επιτύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής παρακολουθούν μαθήματα φυσικής και μαθηματικών των καθηγητών του φροντιστηρίου και, συνεργαζόμενοι μαζί τους, δημιουργούν κατάλληλο διδακτικό υλικό και παρέχουν ενισχυτική στήριξη σε αδύναμους μαθητές.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε στο μάθημα Γενική Φυσική Ι είτε στο μάθημα Γενικά Μαθηματικά Ι. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής, Γενική Φυσική ΙΙ και Γενικό Εργαστήριο.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής