ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΜΥ)

Φορείς

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κεντρο Μακεδονίας, παρέχει μετεωρολογική υποστήριξη επ’ ωφελεία της Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Οικονομίας και του Κοινωνικού συνόλου της χώρας.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής μαθητεύον στην ΕΜΥ, αποκομίζοντας γνώσεις και εμπειρίες στην διαχείριση μετεωρολογικών δεδομένων, στην διαμόρφωση προβλέψεων κλπ.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε στο μάθημα Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος είτε στο μάθημα Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα επιλογής: Μετεωρολογία, Ατμοσφαιρική Διάχυση και Διασπορά και Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής