ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

PLIN-NANOTECH

Φορείς

Οι παραπάνω φορείς εστιάζονται στη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων καινοτόμων υλικών, που αξιοποιούνται σε τεχνολογικές εφαρμογές.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής μαθητεύουν σε εξειδικευμένα εργαστήρια μελέτης και ανάπτυξης καινοτόμων υλικών.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Εργαστήριο Δομής των Υλικών. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στο μάθημα της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης καθώς και σε άλλα συναφή μαθήματα.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής