ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

EKFE

Φορείς

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών είναι χώροι που ανήκουν στην Β/θμια Εκπαίδευση και στελεχώνονται από καθηγητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία στην πειραματική διδασκαλία και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής μαθητεύουν δίπλα στους έμπειρους καθηγητές και τους βοηθούν στην προετοιμασία πειραματικών διδασκαλιών.

Σχεδίαση και υλοποίηση διδασκαλίας μαθήματος Φυσικής, από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων, σε εκπαιδευτικές μονάδες., Επιλογή μέσων και ανάπτυξη υλικών για την υλοποίηση της διδασκαλίας. Σύνθεση Φύλλου εργασίας για την υλοποίηση της διδασκαλίας. Διεξαγωγή της διδασκαλίας. Αυτό- και ετερο- αξιολόγηση της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν διδασκαλίες έμπειρων εκπαιδευτικών, θα συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές πάνω σε συγκεκριμένα θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης μιας διδασκαλίας.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε στο μάθημα Γενικό Εργαστήριο είτε στο μάθημα Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής, Γενική Φυσική Ι και Γενική Φυσική ΙΙ..

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής