ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

Ιατρικοί Φορείς

Φορείς

Τα νοσοκομεία είναι δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, που ασχολούνται με την περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής μαθητεύουν σε Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήματα Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής, Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια και Εργαστήρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα: Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Ιατρική Φυσική – Δοσιμετρία, Φυσική Ανθρωπίνου Σώματος, Βιοφυσική και Φυσική Ακτινοβολιών και Εφαρμογές Ραδιοϊσοτόπων.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής