ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

UNIQUE

Φορείς

H Unique Technology ΕΠΕ είναι κατάστημα με βασική δραστηριότητα το εμπόριο και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής.

Αντικείμενο

Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής μαθητεύον στο κατάστημα, αποκομίζοντας γνώσεις και εμπειρίες τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software).

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Θα ληφθεί υπόψη και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα επιλογής: Ηλεκτρονικά, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Προγραμματισμός Η/Υ και Υπολογιστική Φυσική.

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής