ΑρχικηΙατρικοι Φορεις

Ανακοινώσεις

2/10/2019

Αντιστοίχιση φοιτητών/τριών σε φορείς

25/9/2019

Επιλογή φοιτητών/τριών

20/9/2019

Ανακοίνωση Ενεργειών Χειμερινού 2019

Ανακοινώσεις

Κανονισμός

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Υπεύθυνος & Επόπτες


Βουρλιάς Γεώργιος

Καθηγητής

Στούμπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μολοχίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής